Ứng dụng quản lý bôi trơn EASYLUBE GUARWATCH

  1. Tính toán chuyên nghiệp của các thông số kỹ thuật bôi trơn.

  2. Số hóa thiết bị và thông tin về chất bôi trơn.

  3. Cảm biến NFC – Kiểm tra tại chỗ.

  4. Sử dụng công nghệ đám mây lưu trữ dữ liệu

  5. Đi kèm khi sử dụng với thiết bị bôi trơn đơn điểm EASYLUBE

Zalo 0365 305 978