Showing all 11 results

Bộ đầu chụp và phụ kiện TOPTUL

Bộ đầu chụp và phụ kiện TOPTUL:các sản phẩm bộ đầu chụp TOPTUL được sản xuất theo chuẩn DIN với vật liệu Chrome Vanadium, sản phẩm bao gồm:

  • Đầu chụp 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”
  • Tay xiết
  • Thanh nối dài
  • Đầu gật gù
  • Đầu bít (-), (+), (*)
  • Bộ đầu chụp

Bộ đầu chụp và phụ kiện TOPTUL

Đầu chuyển khẩu các loại KACA series

Bộ đầu chụp và phụ kiện TOPTUL

Tuýp lục giác đen 1-1/2inch TOPTUL KABA series

Bộ đầu chụp và phụ kiện TOPTUL

Tuýp lục giác đen 1/2″ TOPTUL KABA series

Bộ đầu chụp và phụ kiện TOPTUL

Tuýp lục giác đen 1/2″ TOPTUL KBBA series (hệ inch)

Bộ đầu chụp và phụ kiện TOPTUL

Tuýp lục giác đen 1/2inch TOPTUL KABE series (loại dài)

Bộ đầu chụp và phụ kiện TOPTUL

Tuýp lục giác đen 1inch TOPTUL KABA series

Bộ đầu chụp và phụ kiện TOPTUL

Tuýp lục giác đen 1inch TOPTUL KABE series (loại dài)

Bộ đầu chụp và phụ kiện TOPTUL

Tuýp lục giác đen 3/4inch TOPTUL KABA series

Bộ đầu chụp và phụ kiện TOPTUL

Tuýp lục giác đen 3/4inch TOPTUL KABE series (loại dài)

Bộ đầu chụp và phụ kiện TOPTUL

Tuýp lục giác đen 3/8″ TOPTUL KABA series

Bộ đầu chụp và phụ kiện TOPTUL

Tuýp lục giác đen 3/8inch TOPTUL KABE series (loại dài)