“Tính khả dụng và thân thiện với người dùng là tất cả mọi thứ mà chúng tôi đang làm. Fixturlaser đã thiết kế các sản phẩm dễ học và có thể áp dụng nhanh chóng. Bằng cách loại trừ các chức năng không cần thiết, chúng tôi đã bỏ bớt khó khăn cho kỹ sư bảo trì”.

— FIXTURLASER

CÁC SẢN PHẨM CỦA FIXTURLASER

Thiết bị cân tâm trục

FIXTURLASER LASER KIT

Thiết bị cân tâm trục tích hợp điện thoại

máy cân tâm trục fixturlaser eco

FIXTURLASER ECO

Thiết bị cân tâm trục tích hợp màn hình.

FIXTURLASER-EVO

FIXTURLASER EVO

Thiết bị cân tâm trục tích hợp màn hình chạm.

FIXTURLASR NXA PRO

Thiết bị cân tâm trục cao cấp.

FIXTURLASR NXA GEOMETRY

Thiết bị cân tâm trục cao cấp.

FIXTURLASER NXA ULTIMATE

Thiết bị cân tâm trục, cân hình học cao cấp.

FIXTURLASER OFFSET

Thiết bị cân tâm trục tích CARDAN.

FIXTURLASER POP

Cảm biến kiểm tra hao mòn.

FIXTURLASER LEVEL

Cảm biến đo độ cao.

FIXTURLASR OL2R

Thiết bị cân tâm trục laser – giãn nở nhiệt.

flatness

FLATNESS AND STRAIGHTNESS

Thiết bị cân phẳng và cân thẳng.

BORE MEASUREMENT

Thiết bị cân tâm lỗ.

Wind application

WIND APPLICATION

Thiết bị cân tâm trục cho trụ điện gió.

máy cân tâm trục

RELIABILITY FIRST AID KIT

Bộ thiết bị cân tâm trục và phân tích rung động.