siêu âm công nghiệp
siêu âm công nghiệp
siêu âm công nghiệp
siêu âm công nghiệp-130119931551955387.jpg
siêu âm công nghiệp

ĐÀO TẠO KỸ THUẬT SIÊU ÂM CÔNG NGHIỆP – AVITEK.VN

Siêu âm công nghiệp là phương pháp tối ưu để dò tìm các rò rỉ khí, khí nén, các sự cố phóng điện… giúp bảo toàn năng lượng và giảm chi phí sản xuất cho nhà máy.