Đồng hồ vạn năng và Ampe kìm Sonel

Ampe kìm
CMP

12 chức năng đo, điện áp & dòng điện AC true RMS, chức năng INRUSH, kẹp lên đến 160mm, 3000A Xem

Đồng hồ vạn năng CMM

Chức năng AC + DC, điện áp & dòng điện AC true RMS, 4-20mA, PEAK, REL, Trend Capture, Bluetooth, IP67 Xem