Showing 1–12 of 100 results

Cảo- Vam KUKKO

Cảo – Vam KUKKO sản xuất tại Đức, giải pháp cho việc tháo chi tiết lắp dôi. Cảo Kukko được phân phối độc quyền bởi AVITEK tại Việt Nam, bao gồm:
– Cảo trong: tháo chi tiết với vòng ngoài lắp chặt.
– Cảo ngoài: thông dụng, tháo các chi tiết lắp chặt với trục.
– Cảo Thủy lực: dùng để tháo các chi tiết lớn có độ dôi lắp cao.
– Các loại cảo chuyên dụng khác.

Cảo - Vam KUKKO

Cảo – Vam KUKKO được dùng để tháo các chi tiết máy như vòng bi, bạc đạn, bánh răng, bạc lót, khớp nối, bánh đai, bánh xích và các ứng dụng đặc biệt với vòng ngoài lắp chặt (lắp có độ dôi).

Với thiết kế đặc biệt của mình, KUKKO tạo ra các thiết bị cảo linh hoạt có thể kết hợp lại với nhau giúp giảm chi phí cho người sử dụng và tăng tính linh hoạt trong việc quản lý thiết bị.

Out of stock
Rated 5.00 out of 5
Rated 5.00 out of 5
Rated 5.00 out of 5
Rated 5.00 out of 5
Rated 5.00 out of 5
Rated 5.00 out of 5
Rated 5.00 out of 5