CẢM BIẾN KIỂM TRA HAO MÒN FIXTURLASER

  • Sản phẩm: CẢM BIẾN KIỂM TRA HAO MÒN FIXTURLASER
  • Giá : Vui lòng liên hệ.
  • Đặc điểm: đồng hồ so với khối từ kết hợp với máy FixturLaser NVX.
  • Kiểm tra Mòn hướng kính và hướng tâm của trục và mặt bích, lỏng chân, kiểm tra dịch chuyển của chuỗi máy.
  • Kiềm tra giãn nở do nhiệt.