Runout Probe 1
Runout Probe 2

CẢM BIẾN KIỂM TRA HAO MÒN FIXTURLASER

Rated 5.00 out of 5 based on 3 customer ratings
(3 customer reviews)

Sản phẩm: CẢM BIẾN KIỂM TRA HAO MÒN FIXTURLASER

  • Giá : Vui lòng liên hệ.
  • Đặc điểm: đồng hồ so với khối từ kết hợp với máy FixturLaser NVX.
  • Kiểm tra Mòn hướng kính và hướng tâm của trục và mặt bích, lỏng chân, kiểm tra dịch chuyển của chuỗi máy.
  • Kiềm tra giãn nở do nhiệt.
  • Kiểm tra ke hở vòng bi: lift check.
  • Kiểm tra Softfoot.