thiết bị siêu âm sonaphone E
sonaphone e5-01
sonaphone e6-01
sonaphone e7-01
thiết bị siêu âm sonaphone E
sonaphone e3-01
sonaphone e2-01
sonaphone e1-01

Thiết bị siêu âm phát hiện hư hỏng valve SONAPHONE E

Ưu điểm của thiết bị siêu âm SONAPHONE E:

  • Sử dụng được trong môi trường có nguy cơ cháy nổ.
  • Tích hợp bộ ghi dữ liệu.
  • Tích hợp nhiều chức năng cho các ứng dụng khác nhau.
  • Sử dụng dễ dàng.

Ứng dụng trong các ngành:

  • Xác định rò rỉ trong hệ thống khí nén.
  • Cảnh báo hư hỏng vòng bi và bôi trơn ở giai đoạn sớm.
  • Kiểm tra chức năng van và bẫy hơi.