Cách đăng ký các khóa học:

Hiện tại chúng tôi đang cung cấp các khóa học tại công ty Avitek và tại chính nhà máy của các bạn.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng gọi điện đến số điện thoại 0365 305 978 để được tư vấn.

Hoặc gửi email về địa chỉ: sales.admin@avitek.vn.

Xin chân thành cảm ơn!

FREE WEBINAR – CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN