Bore Alignment 2

DỊCH VỤ CÂN ĐỒNG TÂM LỖ

Cân đồng tâm giữa các gối trục: trong nhà máy thép hoặc dây chuyền continuous casting.

Cân đồng tâm hộp số.

Cân đồng tâm cho bơm tầng, chân vịt tàu thủy.

Đường kính lỗ từ 80 mm – 1600 mm.

Khoảng cách tối đa giữa các lỗ 50 mét.

Vui lòng liên hệ: 0982 150 978 (Mr. Tom).