Thép Nam Kim
XI MANG XUAN THANH QN
CSVC

Dịch vụ phân tích độ rung định kỳ

Dịch vụ phân tích độ rung định kỳ. AVITEK sẽ tiến hành đo đạc và báo cáo tình trạng máy móc theo định kỳ – tháng, quý, năm, dữ liệu sẽ truyền lên server cùng tài khoản cho khách hàng theo dõi.

  • Phân tích và báo cáo tình trạng ngay sau khi đo với trí thông minh nhân tạo.
  • Phân tích chuyên sâu với chuyên gia CAT3 – khuyến cáo các sửa chữa cần thực hiện.
  • Cơ sở dữ liệu truyền lên Server tại Việt Nam.
  • Khách hàng có thể tham khảo các trị số bất cứ khi nào qua kết nối Internet.
  • Thiết bị đo: off-line & Online.
  • Dịch vụ sửa chữa: cân bằng động, cân tâm trục, xứ lý kết cấu, thay thế vòng bi, tư vấn bôi trơn.