Showing all 12 results

Tổng quan & yêu cầu:

Khu vực mà tại đó nguy cơ cháy hoặc nổ tồn tại không thường xuyên và trong thời gian ngắn, là ký hiệu được cấp cho vị trí Cấp I, Phân khu 2 / Khu vực 2 (Class I, Division 2/Zone 2). Một kỹ thuật bảo vệ phù hợp cho cảm biến ở Class I, Division 2/Zone 2 là “Không phóng điện hồ quang / Không phát tia lửa điện” để sử dụng mà không có rào chắn.

Sau đây là một số hướng dẫn được sử dụng khi lắp đặt cảm biến CTC ở Class I, Division 2/Zone 2:
– Cảm biến AC92X, LP82X & LP92X phải sử dụng cáp Class I Division 2 / Zone 2 đã được phê duyệt (chẳng hạn như CB190).
– Các cảm biến AC92X, LP82X & LP92X phải sử dụng các đầu nối Class I Division 2 / Zone 2 đã được phê duyệt (chẳng hạn như D2Q).
– Đầu nối đã được phê duyệt phải được khóa cơ học hoặc có dây an toàn trên đầu cảm biến của cáp.
– Dây dẫn cáp phải được đấu dây trực tiếp đến điểm cuối.
– Tấm chắn cáp được nối đất tại phần cứng đầu cuối.
– Cảm biến phải được gắn đinh tán.
– Sự phù hợp của việc lắp đặt cuối cùng sẽ được xác định bởi cơ quan có thẩm quyền địa phương.

Phụ kiện được yêu cầu:

– Đầu nối D2Q – Class I, Division 2/Zone 2 – MIL 2 socket, có vỏ & điểm khóa an toàn

CB922-1A: Adaptor NPT 1” với đầu nối MIL 2 socket và cáp 24” (0.61m) Class I, Division 2

CB190: Class I, Division 2, cáp 2 lõi, xoắn, có shield bảo vệ & lớp vỏ ngoài cùng nhiệt dẻo màu xanh (TPE)

CB206: Class I, Division 2, cáp 2 lõi, xoắn, có shield bảo vệ, vỏ bọc Teflon màu đỏ & lớp vỏ ngoài cùng bằng thép không gỉ – Armor

Yêu cầu và chứng nhận:

Chứng nhận:

US & Canada:

 • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D; Class II, Division 2, Groups F and G; Class III
 • Nhiệt độ Code T4; nhiệt độ môi trường -40ºC – +80ºC
 • Canada: Ex nA IIC T4; DIP A22 IP6X T105ºC (T-Code = T4)
 • USA: AEx nA IIC T4; Class I, Zone 2; AEx tD 22, IP6X T105ºC (T-Code =T4)

ATEX:

 • Ex nA IIC T3/T4 – Ex tD A22 IP6X T150°C/T105°C
 • Nhiệt độ Code T4; nhiệt độ môi trường -40ºC to +80ºC

Yêu cầu:

 • Không cần rào cản giới hạn năng lượng với cảm biến Class I, Division 2/Zone 2
 • Phải được sử dụng kết hợp với cáp được chứng nhận Class I, Division 2 / Zone 2 (chẳng hạn như CB190) và đầu nối (chẳng hạn như D2Q).
  Vui lòng tham khảo “Bản vẽ lắp đặt ở Class I, Division 2 / Zone 2” (ở trên); phù hợp với CEC hoặc NEC
 • Trường hợp của cảm biến phải được nối đất. Vui lòng tham khảo “Bản vẽ lắp đặt ở Class I, Division 2 / Zone 2” (ở trên)
 • Sự phù hợp của việc lắp đặt cuối cùng sẽ được xác định bởi cơ quan có thẩm quyền địa phương

Cảm biến đo độ rung gia tốc dạng 4-20mA CTC - INTRINSICALLY SAFE

Cảm biến độ rung gia tốc 4-20mA CTC LP902 – CSA ATEX

Cảm biến đo độ rung gia tốc dạng 4-20mA CTC - INTRINSICALLY SAFE

Cảm biến độ rung gia tốc 4-20mA CTC LP902-XXX-5XC – CSA ATEX

Cảm biến đo độ rung gia tốc dạng 4-20mA CTC - INTRINSICALLY SAFE

Cảm biến độ rung gia tốc 4-20mA CTC LP912 – CSA ATEX

Cảm biến đo độ rung gia tốc dạng 4-20mA CTC - INTRINSICALLY SAFE

Cảm biến độ rung gia tốc 4-20mA CTC LP912-XXX-5XC – CSA ATEX

Cảm biến đo độ rung gia tốc dạng 4-20mA CTC - CLASS 1 DIVISION 2 (ATEX ZONE 2)

Cảm biến độ rung gia tốc 4-20mA CTC LP922 – ATEX ZONE 2

Cảm biến đo độ rung gia tốc dạng 4-20mA CTC - CLASS 1 DIVISION 2 (ATEX ZONE 2)

Cảm biến độ rung gia tốc 4-20mA CTC LP922-XXX-5XC – ATEX ZONE 2

Cảm biến đo độ rung gia tốc dạng 4-20mA CTC - CLASS 1 DIVISION 2 (ATEX ZONE 2)

Cảm biến độ rung gia tốc 4-20mA CTC LP932 – ATEX ZONE 2

Cảm biến đo độ rung gia tốc dạng 4-20mA CTC - CLASS 1 DIVISION 2 (ATEX ZONE 2)

Cảm biến độ rung gia tốc 4-20mA CTC LP932-XXX-5XC – ATEX ZONE 2

Cảm biến đo độ rung gia tốc dạng 4-20mA CTC - INTRINSICALLY SAFE IECEX CERTIFIED

Cảm biến độ rung gia tốc 4-20mA CTC LP952 – IECEx

Cảm biến đo độ rung gia tốc dạng 4-20mA CTC - INTRINSICALLY SAFE IECEX CERTIFIED

Cảm biến độ rung gia tốc 4-20mA CTC LP952-XXX-5XC – IECEx

Cảm biến đo độ rung gia tốc dạng 4-20mA CTC - INTRINSICALLY SAFE IECEX CERTIFIED

Cảm biến độ rung gia tốc 4-20mA CTC LP962 – IECEx

Cảm biến đo độ rung gia tốc dạng 4-20mA CTC - INTRINSICALLY SAFE IECEX CERTIFIED

Cảm biến độ rung gia tốc 4-20mA CTC LP962-XXX-5XC – IECEx

Zalo 0365 305 978