Cảm biến độ rung gia tốc công nghiệp và vận tốc Piezo

Cảm biến độ rung gia tốc 50 & 100 mV/g phổ thông

Cảm biến độ rung gia tốc tiêu chuẩn 100 mV/g Cảm biến độ rung gia tốc gọn nhẹ 100 mV/g Cảm biến độ rung gia tốc loại nhỏ 100 mV/g Cảm biến độ rung gia tốc 50 mV/g

Cảm biến độ rung gia tốc độ nhạy đặc biệt – 10 mV/g, 100 mV/g, 500 mV/g, and 1,000 mV/g

Cảm biến độ rung gia tốc 10 mV/g, tần số cao, G cao Cảm biến độ rung gia tốc 100 mV/g, tần số thấp Cảm biến độ rung gia tốc 500 mV/g, tần số thấp Cảm biến độ rung gia tốc 1000 mV/g, tần số thấp

Cảm biến độ rung gia tốc 3 trục

Cảm biến độ rung gia tốc 3 trục 10 mV/g Cảm biến độ rung gia tốc 3 trục 100 mV/g Cảm biến độ rung gia tốc 3 trục 500 mV/g Cảm biến độ rung gia tốc 3 trục điện áp ngược Cảm biến độ rung vận tốc 3 trục

Cảm biến độ rung gia tốc 2 trục

Cảm biến độ rung gia tốc 2 trục 100 mV/g Cảm biến độ rung gia tốc 2 trục điện áp ngược

Cảm biến nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ IEPE – ngõ ra độ C Cảm biến độ rung gia tốc & nhiệt độ IEPE Cảm biến độ rung gia tốc & nhiệt độ RTD Cảm biến độ rung vận tốc & nhiệt độ IEPE

Cảm biến độ rung gia tốc nhiệt độ cao

Cảm biến độ rung gia tốc IEPE nhiệt độ cao 162 độ C Cảm biến độ rung gia tốc charge mode nhiệt độ cực cao 343 độ C Cảm biến độ rung gia tốc 3 trục nhiệt độ cao

Cảm biến độ rung gia tốc nguồn thấp & phần cứng không dây

Cảm biến độ rung gia tốc nguồn thấp sử dụng với phần cứng không dây Phần cứng không dây

Cảm biến ứng dụng đặc biệt

Cảm biến độ rung gia tốc cho điện gió Cảm biến độ rung gia tốc dưới nước Cảm biến siêu âm đo độ rung gia tốc

Cảm biến độ rung vận tốc Piezo

Cảm biến độ rung vận tốc Piezo Cảm biến độ rung vận tốc 3 trục