Cảm biến độ rung gia tốc công nghiệp và vận tốc Piezo

Cảm biến độ rung gia tốc 50 & 100 mV/g phổ thông

Cảm biến độ rung gia tốc độ nhạy đặc biệt - 10 mV/g, 100 mV/g, 500 mV/g, and 1,000 mV/g

Cảm biến độ rung gia tốc 3 trục

Cảm biến độ rung gia tốc 2 trục

Cảm biến nhiệt độ

Cảm biến độ rung gia tốc nhiệt độ cao

Cảm biến độ rung gia tốc nguồn thấp & phần cứng không dây

Cảm biến ứng dụng đặc biệt

Cảm biến độ rung vận tốc Piezo