Cảm biến độ rung dịch chuyển CTC – Cảm biến tiệm cận CTC

Dòng hoàn hảo của cảm biến tiệm cận hiện nay & phần cứng liên quan, tương thích với tất cả phần mềm theo dõi tình trạng tiêu chuẩn

CTC cung cấp một dòng hoàn chỉnh các hệ thống cảm biến tiệm cận được thiết kế, chế tạo và thử nghiệm để có thể sử dụng lâu dài trong các môi trường công nghiệp khắc nghiệt nhất. Hệ thống cảm biến tiệm cận PRO có sẵn trong các hệ thống FFv, 8 mm, 11 mm và 25 mm. Sự đa dạng của các kích thước cảm biến được cung cấp cho phép các phép đo máy móc chính xác và chính xác cho các ứng dụng liên quan đến động lực xuyên tâm, vị trí rôto dọc trục, 4-20 mA và các phép đo giãn nở trường hợp nhiệt. Hệ thống cảm biến tiệm cận PRO hoàn chỉnh tương thích với tất cả các phần mềm theo dõi tình trạng tiêu chuẩn, bao gồm cả phần mềm Bentley Nevada®

Bộ cảm biến độ rung dịch chuyển CTC - Cảm biến tiệm cận CTC PRO: Cảm biến (Probe), Nguồn (Driver) & Cáp mở rộng

Tủ (Hộp) cảm biến tiệm cận PRO

Phần cứng & phụ kiện gắn cảm biến tiệm cận

Bộ cảm biến tiệm cận PRO - chống cháy nổ