MVX – real-time (web)
VMS
MVX4
MVX5

DỊCH VỤ GIÁM SÁT RUNG ĐỘNG MÁY – ONLINE

Theo dõi từ 8 kênh đồng bộ – hàng trăm kênh.

Đo và lưu trữ dữ liệu thời gian thực. Tốc độ quét lên đến 0.08s.

Phân tích & chẩn đoán bằng trí thông minh nhân tạo (AI) kết hợp với chuyên gia CAT3.

Tài khoản riêng cho khách hàng giám sát Online và qua thiết bị thông minh.

Giám sát và cảnh báo 24/7.