Showing 1–12 of 15 results

CẢO TRONG – CƠ KHÍ KUKKO

CẢO TRONG – CƠ KHÍ KUKKO là một dụng cụ thuận tiện và đáng tin cậy trong việc tháo các chi tiết máy với vòng ngoài lắp có độ dôi.

Trong quá trình bảo dưỡng công nghiệp, đôi khi chúng ta cần tái sử dụng lại những chi tiết như vòng bi, bạc đạn, bạc lót, con lăn, gối đỡ… Tuy nhiên với các ứng dụng yêu cầu lắp chặt vòng ngoài như: bánh xe, máy ép viên, sàn rung, trục cán thép hình… buộc chúng ta phải tháo theo kiểu phá hủy chi tiết (cắt gió đá). Điều này gây nhiều lãng phí cho nhà máy.

Với CẢO TRONG – CƠ KHÍ KUKKO, chúng ta có công cụ tốt hơn cho việc này với khả năng cảo vòng bi có đường kính vòng trong lên đến 200 mm (ví dụ vòng bi 6340; 32230…). Việc sử dụng CẢO TRONG – CƠ KHÍ KUKKO được kết hợp linh hoạt với các cấu kiện bên dưới:

  • Tay cảo trong: là thiết bi có vấu để bám vào mặt trong của chi tiết cần tháo ra.
  • Cảo ngược: là chi tiết tạo ra giá đỡ ngược để từ đó cảo chi tiết ra.
  • Búa kéo trượt: là thiết bị dùng để kéo chi tiết ra sau khi kết nối với cảo trong.

Tham khảo thêm

Cảo trong Kukko
Tay cảo trong Kukko
Cảo ngược Kukko
Cảo ngược Kukko
Búa kéo trượt Kukko
Búa kéo trượt Kukko

Tay cảo trong Kukko

Tay cảo trong Kukko 21-0

Rated 5.00 out of 5

Tay cảo trong Kukko

Tay cảo trong Kukko 21-00

Tay cảo trong Kukko

Tay cảo trong Kukko 21-01

Tay cảo trong Kukko

Tay cảo trong Kukko 21-02

Tay cảo trong Kukko

Tay cảo trong Kukko 21-1

Tay cảo trong Kukko

Tay cảo trong Kukko 21-2

Tay cảo trong Kukko

Tay cảo trong Kukko 21-3

Tay cảo trong Kukko

Tay cảo trong Kukko 21-4

Rated 5.00 out of 5

Tay cảo trong Kukko

Tay cảo trong Kukko 21-5

Tay cảo trong Kukko

Tay cảo trong Kukko 21-6

Tay cảo trong Kukko

Tay cảo trong Kukko 21-7

Tay cảo trong Kukko

Tay cảo trong Kukko 21-8


CẢO TRONG - CƠ KHÍ KUKKO