Showing all 3 results

Dịch vụ đo hình học – cân phẳng – cân thẳng – cân lỗ – cân song song

Dịch vụ đo hình học – cân phẳng – cân thẳng – cân lỗ – cân song song được thực hiện với máy đo Laser của hãng Fixturlaser. Hãng Fixturlaser là hãng chuyên về thiết bị đo đạc bằng tia laser của Thụy Điển.

  • Cân Phẳng: ứng dụng chủ yếu trong việc đo phẳng đế máy gia công CNC. Hoặc dùng trong các ứng dụng khác như đo phẳng mặt bích cẩu, mặt bích trụ gió…
  • Cân Thẳng: dùng để đo độ thẳng của ray hoặc trục quay cơ khí.
  • Cân Lỗ: với ứng dụng đo thẳng, chúng ta có thể dùng để cân đồng tâm lỗ của các gối trục. Ứng dụng củ yếu trong các hộp số lớn, turbine khí hoặc bơm tầng.

  • Cân song song: Dựa vào ứng dụng cân thẳng ta có thể đo song song của các cặp trục. Áp dụng chủ yếu trong nhà máy thép và nhà máy giấy.

Dịch vụ cân chỉnh hình học

DỊCH VỤ CÂN ĐỒNG TÂM LỖ