Showing the single result

Tủ nguồn cảm biến tiệm cận (Proximity Probe) CTC PRO

ĐƯỢC BẢO HÀNH HÀNG ĐẦU TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VỀ VẬT LIỆU VÀ CHẤT LƯỢNG LẮP ĐẶT

PXE150
Tủ nguồn cảm biến tiệm cận, sợi thủy tinh, chứng nhận NEMA 4X (IP66), tùy chọn kênh: 1 đến 6

PXE150P
Tủ nguồn cảm biến tiệm cận kèm theo nguồn điện, sợi thủy tinh, chứng nhận NEMA 4X (IP66), tùy chọn kênh: 1 đến 6

PXE150T
Tủ nguồn cảm biến tiệm cận kèm theo đầu nối terminal block, sợi thủy tinh, chứng nhận NEMA 4X (IP66), tùy chọn kênh: 1 đến 6

PXE250
Tủ nguồn cảm biến tiệm cận, thép không gỉ, chứng nhận NEMA 4X (IP66), tùy chọn kênh: 1 đến 6

PXE250P
Tủ nguồn cảm biến tiệm cận kèm theo nguồn điện, thép không gỉ, chứng nhận NEMA 4X (IP66), tùy chọn kênh: 1 đến 6

Tủ nguồn cảm biến tiệm cận (Proximity Probe) CTC PRO

Tủ nguồn cảm biến tiệm cận (Proximity Probe Driver Enclosure) CTC PXE150

Zalo 0365 305 978