Showing 1–12 of 18 results

Cảm biến đo độ rung cho môi trường khắc nghiệt

– Wilcoxon cung cấp một loạt các cảm biến IEPE được chứng nhận để sử dụng trong các khu vực nguy hiểm Class I, Division 2 (Zone 2), điển hình của các ngành công nghiệp dầu khí, khai thác mỏ, thép, chế biến hóa chất và hóa dầu. Một số mođun tương thích API 670 có sẵn.
– Tất cả các cảm biến trên đều được chứng nhận CSA và ATEX để cài đặt trong Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, and Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4.

Cảm biến đo độ rung cho môi trường khắc nghiệt

Cảm biến chống cháy nổ PC420AP-05-EX

Rated 5.00 out of 5
Rated 5.00 out of 5
Rated 5.00 out of 5
Rated 5.00 out of 5
Rated 5.00 out of 5

Cảm biến đo độ rung cho môi trường khắc nghiệt

Cảm biến chống cháy nổ PC420AR-20-EX

Rated 5.00 out of 5
Rated 5.00 out of 5
Rated 5.00 out of 5