Showing 1–12 of 24 results

Bộ cờ lê Gedore các loại

Bộ cờ lê Gedore các loại tùy theo công việc mà chọn một bộ cờ lê sao cho phù hợp với công việc lĩnh vực của mình 

  • Hãng Gedore cung cấp nhiều loại bộ cờ lê với nhiều loại size,nhiều hệ khác nhau 
  • Có khả năng thiết kế, chế tạo riêng biệt theo yêu cầu của khách hàng.
  • Gedore áp dụng quy trình sản xuất và xử lý đặc biệt nhằm đạt được kết quả tối ưu nhất.
  • Quy trình kiểm tra nghiêm ngặt sau mỗi mẻ sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng cao nhất.

 

Bộ cờ lê vòng miệng Gedore 1B
Bộ cờ lê vòng miệng Gedore 7
Bộ cờ lê vòng miệng Gedore 7 XL
Bộ cờ lê 2 đầu vòng Gedore 2
Bộ cờ lê 2 đầu vòng Gedore 4
Bộ cờ lê 2 đầu hở Gedore 6
Bộ cờ lê thân nối dài
Bộ cờ lê 2 đầu vòng Gedore 8

Zalo 0365 305 978