Showing all 2 results

THIẾT BỊ CÂN ĐỒNG PHẲNG BẰNG TIA LASER

THIẾT BỊ CÂN ĐỒNG PHẲNG BẰNG TIA LASER sẽ giúp chúng ta cần độ phẳng của đế máy hoặc các mặt bích cẩu với độ chính xác cực cao.

ỨNG DỤNG:

 • Khi lắp mới máy cần cân chỉnh chân đế.
 • Các mặt bích cẩu.
 • Cân chỉnh các ống trụ trước khi hàn.

Phương thức đo: Cảm biến phát laser sẽ phát ra một mặt phẳng laser làm chuẩn, các cảm biến nhận laser sẽ so sánh sự khác biệt về vị trí tại các điểm đo khác nhau từ đó sẽ đưa ra thông số cần điều chỉnh.

Có hai phương pháp đo:

Cân phẳng theo hình chữ nhật:

 • Phương pháp này được dùng để đo các chân đế máy hoặc các bàn máy gia công.
 • Thiết bi phát laser sẽ phát một mặt phẳng laser làm tham chiếu.
 • Các thiết bị nhận Laser sẽ di chuyển trên một mặt phẳng hình chữ nhật để thu thập dữ liệu và tính toán sai lệch. Giá trí này sau đó sẽ được điệu chỉnh để đảm bảo sự đồng phẳng.
 • Chúng ta có thể đo tối đa 150 điểm cho một mặt phẳng cần cân chỉnh.

Cân phẳng theo hình tròn:

 • Phương pháp này được dùng để đo các mặt bích cẩu, các ống trụ gió trước khi lắp đặt.
 • Thiết bi phát laser sẽ phát một mặt phẳng laser làm tham chiếu.
 • Các thiết bị nhận Laser sẽ di chuyển trên một quỹ đạo tròn dọc theo mặt bích cần cân để thu thập dữ liệu và tính toán sai lệch. Giá trí này sau đó sẽ được điệu chỉnh để đảm bảo sự đồng phẳng.
 • Chúng ta có thể đo tối đa 99 điểm cho một vòng tròn cần cân chỉnh.

THIẾT BỊ CÂN ĐỒNG PHẲNG BẰNG TIA LASER

Máy cân bằng phẳng bằng tia Laser FIXTURLASER GEOMETRY

THIẾT BỊ CÂN ĐỒNG PHẲNG BẰNG TIA LASER

Máy cân phẳng mặt bích trụ tròn FIXTURLASER GEOMETRY