Giám sát độ rung Online
mdf kg – online

DỊCH VỤ GIÁM SÁT TÌNH TRẠNG MÁY

DỊCH VỤ GIÁM SÁT TÌNH TRẠNG MÁY. Là một trong những dịch vụ cao cấp của AVITEK. Chúng tôi sẽ lắp đặt thiết bị thu thập dữ liệu trực tuyến tại nhà máy, cho các thiết bị quan trọng và liên tục thu thập dữ liệu & phân tích & đánh giá. Giúp nhà máy phát hiện ra các hư hỏng tiềm tàng.

  • Thiết bị: MVX – ACOEM – Pháp.
  • Nhân lực: CAT3.
  • Server: Tại Tp. HCM. 24/7.
  • Phạm vi chào giá: Giám sát 4 thiết bị từ 1 tháng trở lên.
  • Account riêng cho khách hàng theo dõi.
  • Cập nhật báo cáo hàng tuần.