Ứng dụng quản lý và giám sát Easylube Skymonitor

  • Phần mềm giúp các quản lí và giám sát có thể quản lí trực tiếp tình trạng bôi trơn thiết bị mà không cần ra hiện trường.
  • Giup các nhà máy hệ thống hóa dữ liệu và tính toán lượng bôi trơn hợp lí nhất cho thiết bị.
  • Tích hợp sẵn các công cụ tính toán và báo cần thiết trong phần mềm.
  • Kết nối và dùng chung liệu trên cơ sở đám mây với các phần mềm TPMS và GUARWATCH.

Zalo 0365 305 978