machine-defender-cloud

Thiết bị phân tích độ rung VT-300 Smart

Thiết bị phân tích độ rung VT-300 Smart đánh giá tình trạng của máy móc đang quay của bạn một cách nhanh chóng, dễ dàng và chính xác bằng ứng dụng Acoem’s Machine Defender và cảm biến không dây VT-300. Với trí thông minh nhân tạo Accurex mọi nhân viên bảo trì đều có thể đánh giá tình trạng của thiết bị quay. Thiết bị này giúp cải thiện chương trình độ tin cậy của các nhà máy sản xuất, đặc biệt là khi các chuyên gia độ tin cậy của nhà máy phải hoàn toàn tập trung vào các tài sản quan trọng nhất.

  • Mã thiết bị: VT-300 Smart. Tên thường gọi: Machine Defender.
  • Hãng sản xuất: ACOEM Pháp.
  • Chức năng: thiết lập máy móc cần đo, đo và chuẩn đoán độ rung.
  • Lựa chọn thêm: Lưu trữ dữ liệu trên Cloud ACOEM.
  • Đánh giá độ rung theo chuẩn ISO 10816-3. Shock, Bearing Defect Factor, peak-peak.