Showing 1–12 of 25 results

Cờ lê 1 đầu vòng

Cờ lê 1 đầu vòng Gedore có 1 đầu vòng, phần còn lại tự do dễ cầm nắm sử dụng.

  • Thân cờ lê dài thẳng tới đầu tròng,
  • đầu tròng thiết kế cho các bulong tán nằm trong rãnh sâu.
  • Lỗ tròn nhỏ được tích hợp trên thân giúp bạn gắn thêm đồ trợ lực
  • Có thể treo gọn gàng lên móc, bảng treo dụng cụ..
  • Đầu vòng thiết kế dày hơn cho phần tiếp xúc, giúp ôm chặt mặt tiếp xúc với con tán hay bulong.Cờ lê 1 đầu vòng size 65 Gedore 308 (Cờ lê đầu tròng)

Zalo 0365 305 978