Thiết bị siêu âm Sonaphone T
Sonaphone T1-01
Sonaphone T2-01
Sonaphone T4-01
Sonaphone T5-01
Sonaphone T6-01

Thiết bị siêu âm kiểm tra độ kín SONAPHONE T

Điểm đặc trưng của thiết bị kiểm tra độ kín SONAPHONE T

  • Sử dụng thật sự dễ dàng, kể cả cho người mới tiếp xúc.
  • Chọn lọc tín hiệu truyền.
  • Có khả năng điều chỉnh cường độ âm thanh, giúp phát hiện rò rỉ ở khu vực rộng lớn.
  • Có thể kết hợp với các thiết bị khác cho nhiều ứng dụng khác nhau.
  • Ứng dụng rộng lớn trong các ngành công nghiệp bằng việc kiểm tra độ kín trong các hệ thống không áp lực