Showing 1–12 of 194 results

Chuyên trang các thiết bị đo điện, dụng cụ đo điện, Dụng cụ kiểm tra điện của hãng Sonel – Ba lan.

Ăng ten GPS

Ăng ten GPS Sonel

Thiết bị đào tạo và phòng thì nghiệm Sonel

Bảng demo Sonel DB-1

Thiết bị đào tạo và phòng thì nghiệm Sonel

Bảng demo Sonel DB-THERMO

Thiết bị đào tạo và phòng thì nghiệm Sonel

Bộ chuyển đổi mô phỏng cáp Sonel CS1

Bộ chuyển đổi

Bộ chuyển đổi USB / RS-232

Zalo 0365 305 978