Showing all 2 results

Thiết bị cân bằng động di động.

Kỹ thuật cân bằng động đã được thực hiện từ hàng ngàn năm nay. Một trong những cách phổ biến là cân bằng động tại xưởng, tức là thiết bị quay được tháo ra và đặt lên máy cân bằng động chuyên dụng để cân bằng. Tuy nhiên với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, việc cân bằng động hiện nay có thể tiến hành tại chỗ với những ưu điểm:

  • Tiết kiệm thời gian tháo lắp chi tiết.
  • Chế độ cân bằng động sát với điều kiện vận hành của máy và đạt được độ chính xác cao hơn, hạn chế sai sót do Bulong, then… trong quá trình lắp máy sau này.
  • Tiết kiệm chi phí nhân lực, thiết bị nâng, vận chuyển…

Các loại máy.

  • SMC: chẩn đoán tức thời và cân bằng động.
  • Falcon: phân tích chuyên sâu và cân bằng động.
  • Rotortest 3.5: Cân bằng động.

THIẾT BỊ CÂN BẰNG ĐỘNG

MÁY CÂN BẰNG ĐỘNG SMC – FIXTURLASER

Zalo 0365 305 978