Showing all 3 results

Cảm biến đo độ rung 4-20mA & ngõ ra động CTC LP400 series

Cảm biến độ rung gia tốc 4-20mA và gia tốc động IEPE CTC LP404

Cảm biến đo độ rung 4-20mA & ngõ ra động CTC LP400 series

Cảm biến độ rung vận tốc 4-20mA và gia tốc động IEPE CTC LP402

Cảm biến đo độ rung 4-20mA & ngõ ra động CTC LP400 series

Cảm biến độ rung vận tốc 4-20mA và vận tốc động IEPE CTC LP401

Zalo 0365 305 978