Showing 1–12 of 33 results

Búa – Đục – Dụng cụ khác GEDORE

Búa – Đục – Dụng cụ khác GEDORE

Gedore Tools cung cấp rất đa dạng. Các sản phẩm dùng cho quá trình gia công nguội, như búa, đột, đục, giũa, cưa, kéo và các sản phẩm phụ khác:

  • Búa: búa đồng, búa thép, búa nhựa, búa cao su và búa chuyên dụng.
  • Dao: các sản phẩm rất đa dạng từ dao INOX, dao tự động, dao móc…
  • Kéo: Các sản phẩm đa dạng từ kéo thông dụng đến kéo INOX, kéo dùng cắt sợi thủy tinh và các loại kéo cắt seal chuyên dụng.
  • Đục: Đột lỗ, đột seal, đột định tâm, đột tròn…

Búa - Đục - Dụng cụ khác GEDORE

Búa đầu vuông 0.4kg Gedore 600E

Búa - Đục - Dụng cụ khác GEDORE

Búa đầu vuông 0.5kg Gedore 600E

Búa - Đục - Dụng cụ khác GEDORE

Búa đầu vuông 0.6kg Gedore 600E

Búa - Đục - Dụng cụ khác GEDORE

Búa đầu vuông 0.8kg Gedore 600E

Búa - Đục - Dụng cụ khác GEDORE

Búa đầu vuông 0.8kg Gedore 600IH

Búa - Đục - Dụng cụ khác GEDORE

Búa đầu vuông 1,5kg Gedore 600E

Búa - Đục - Dụng cụ khác GEDORE

Búa đầu vuông 1.5kg Gedore 600H

Búa - Đục - Dụng cụ khác GEDORE

Búa đầu vuông 1.5kg Gedore 600IH

Búa - Đục - Dụng cụ khác GEDORE

Búa đầu vuông 100g Gedore 600E

Búa - Đục - Dụng cụ khác GEDORE

Búa đầu vuông 100g Gedore 600H

Búa - Đục - Dụng cụ khác GEDORE

Búa đầu vuông 1kg Gedore 600E

Búa - Đục - Dụng cụ khác GEDORE

Búa đầu vuông 1kg Gedore 600H