Sonaphone SteamExpert 2
Sonaphone SteamExpert 3
Sonaphone SteamExpert 4
Sonaphone SteamExpert 5

Phần mềm SteamExpert – Kiểm tra và đánh giá Bẫy hơi

Phần mềm SteamExpert – Kiểm tra và đánh giá Bẫy hơi

Ưu điểm

  • Ứng dụng đặc biệt cho các SONAPHONE kết hợp với BS20 siêu âm và cảm biến nhiệt độ
  • Giảm thất thoát hơi nước và tăng hiệu quả sử dụng năng lượng
  • Tránh búa nước và cải thiện an toàn vận hành
  • Hoạt động trực quan thông qua màn hình cảm ứng
  • Quy trình làm việc được tối ưu hóa
  • Kết hợp với nền tảng phần mềm SONAPHONE DataSuite : định tuyến | xu hướng | phân tích | Báo cáo