Showing 1–12 of 44 results

Cảm biến đo độ rung với tín hiệu dòng điện 4-20mA

– Wilcoxon cung cấp nhiều lựa chọn cảm biến đo độ rung với tín hiệu dòng điện 4-20 mA. Các cảm biến đo độ rung với tín hiệu dòng điện 4-20 mA là cảm biến đo gia tốc rung động được bảo vệ bởi vỏ ngoài chắc chắn sử dụng trong môi trường công nghiệp. Chúng cung cấp tín hiệu đầu ra 4-20 mA tỷ lệ thuận với mức rung tổng thể. Đầu ra 4-20 mA thường được xử lý bởi các hệ thống điều khiển quá trình như hệ thống PLC, DCS hoặc SCADA để theo dõi rung động liên tục hiệu quả về chi phí.

– Đối với các nhà máy đã sử dụng hệ thống PLC / DCS / SCADA, tùy chọn tiết kiệm chi phí nhất là sử dụng cảm biến rung 4-20 mA xuất trực tiếp vào hệ thống điều khiển. Cách tiếp cận này cung cấp chi phí tương đối thấp nhất cho mỗi điểm dữ liệu, có thể dễ dàng kết hợp vào cơ sở hạ tầng hiện có và cung cấp giám sát liên tục 24/7. Kết hợp các cảm biến 4-20 mA với báo động chuyển tiếp iT cũng có những ưu điểm của việc giám sát liên tục và là một lựa chọn tốt nếu chưa có hệ thống điều khiển

– Ứng dụng cảm biến đo độ rung với tín hiệu dòng điện 4-20mA:
* Các phép đo về gia tốc, vận tốc hoặc độ dịch chuyển
* Giá trị ngõ ra RMS, peak, true peak, peak-to-peak
* Phạm vi toàn thang có thể lựa chọn
* Cảm biến kỹ thuật số với giao thức HART (model PCH420V)

Cảm biến đo độ rung với tín hiệu dòng điện 4-20mA

Cảm biến đo độ rung 4-20mA WILCOXON PC420AR-20-IS

Cảm biến đo độ rung với tín hiệu dòng điện 4-20mA

Cảm biến đo độ rung 4-20mA WILCOXON PC420VP-05-IS

Cảm biến đo độ rung với tín hiệu dòng điện 4-20mA

Cảm biến đo độ rung 4-20mA WILCOXON PC420VP-10

Cảm biến đo độ rung với tín hiệu dòng điện 4-20mA

Cảm biến đo độ rung 4-20mA WILCOXON PC420VP-10-IS

Cảm biến đo độ rung với tín hiệu dòng điện 4-20mA

Cảm biến đo độ rung 4-20mA WILCOXON PC420VP-20

Cảm biến đo độ rung với tín hiệu dòng điện 4-20mA

Cảm biến đo độ rung 4-20mA WILCOXON PC420VP-20-IS

Cảm biến đo độ rung với tín hiệu dòng điện 4-20mA

Cảm biến đo độ rung 4-20mA WILCOXON PC420VP-30

Cảm biến đo độ rung với tín hiệu dòng điện 4-20mA

Cảm biến đo độ rung 4-20mA WILCOXON PC420VP-30-IS

Zalo 0365 305 978