ĐÀO TẠO KỸ THUẬT PHÂN TÍCH RUNG ĐỘNG – AVITEK.VN

Rated 5.00 out of 5 based on 3 customer ratings
(3 customer reviews)

NỘI DUNG HỌC TRONG 4 NGÀY:
Module 1    Các nguyên tắc về rung động.
Module 2    Thu thập dữ liệu rung.
Module 3    Xử lí tín hiệu.
Module 4    Theo dõi tình trạng máy.
Module 5    Phân tích lỗi cơ khí.
Module 6    Hành động khắc phục hư hỏng.
Module 7    Hướng dẫn sử dụng thiết bị.
Module 8    Ôn tập cuối khóa.