Sonaphone Leakexpert
csm_soundlibrary-leakage-1_7745b905e8
leakexpert

Phần mềm LeakExpert – Ứng dụng phát hiện và định lượng rò rỉ

Phần mềm LeakExpert – Ứng dụng phát hiện và định lượng rò

Ưu điểm

  • Ứng dụng cụ thể để phát hiện và định lượng rò rỉ
  • Đánh giá rò rỉ tự động theo l / phút hoặc cfm
  • Tài liệu đi kèm quy trình
  • Thêm ảnh, ghi nhớ thoại và nhận xét
  • Thêm địa điểm, xác định mức độ ưu tiên và lưu chi tiết về sửa chữa
  • Tạo báo cáo PDF