MÁY CÂN CHỈNH ĐỒNG TÂM TRỤC AT-200 SHAFT ALIGNMENT
MÁY CÂN CHỈNH ĐỒNG TÂM TRỤC AT-200 SHAFT ALIGNMENT
MÁY CÂN CHỈNH ĐỒNG TÂM TRỤC AT-200 SHAFT ALIGNMENT
MÁY CÂN CHỈNH ĐỒNG TÂM TRỤC AT-200 SHAFT ALIGNMENT
MÁY CÂN CHỈNH ĐỒNG TÂM TRỤC AT-200 SHAFT ALIGNMENT
MÁY CÂN CHỈNH ĐỒNG TÂM TRỤC AT-200 SHAFT ALIGNMENT
MÁY CÂN CHỈNH ĐỒNG TÂM TRỤC AT-200 SHAFT ALIGNMENT
MÁY CÂN CHỈNH ĐỒNG TÂM TRỤC AT-200 SHAFT ALIGNMENT
MÁY CÂN CHỈNH ĐỒNG TÂM TRỤC AT-200 SHAFT ALIGNMENT
MÁY CÂN CHỈNH ĐỒNG TÂM TRỤC AT-200 SHAFT ALIGNMENT

MÁY CÂN ĐỒNG TÂM TRỤC FIXTURLASER AT-200

Đây là thế hệ máy cân tâm trục mới nhất của ACOEM Group, với việc dùng máy tính bảng và tích hợp điện toán đám mây. Cùng với VT-300 Smart, nó tạo ra một bộ thiết bị hoản chỉnh trong chẩn đoán và cân chỉnh cho kỹ thuật viên cơ khí trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

  • Dùng kèm với máy tính bảng hoặc Smart Phone.
  • App download miễn phí trên mạng – nhận biết cảm biến thông qua chứng chỉ có sẵn trong cảm biến.
  • Khả năng cân tâm trục: 10 mét.
  • Cảm biến CCD thế hệ thứ 2.
  • Chức năng: cân tâm trục với spacer, cân tâm trục đứng.
  • Tích hợp Camera nhiệt của Flir.