Phần mềm quản lý bôi trơn EASYLUBE TPMS

  • Hỗ trợ quản lý nhà máy, giám sát viên và nhân viên bảo trì tại chỗ theo dõi và quản lý các nhiệm vụ kiểm tra bôi trơn.
  • Xác định khối lượng bôi trơn, khoảng thời gian bôi trơn lại.
  • Thiết lập thông số kỹ thuật của mỡ bôi trơn để phù hợp theo kiểu vòng bi, tốc độ vận hành và điều kiện môi trường ứng dụng

Zalo 0365 305 978