Sonaphone
Sonaphone Steam Trap testing 4
Sonaphone Steam Trap testing 5

Thiết bị siêu âm kiểm tra bẫy hơi SONAPHONE

Thiết bị siêu âm kiểm tra bẫy hơi SONAPHONE

Hãng Sonotec / xuất xứ: Đức

  • Giảm chi phí năng lượng để tạo ra hơi nước lên đến 20 phần trăm
  • Tăng độ ổn định của quy trình
  • Kiểm tra tất cả các loại và nhãn hiệu một cách nhanh chóng và không tốn kém
  • SteamExpert: ứng dụng đặc biệt để kiểm tra bẫy hơi cho SONAPHONE
  • Tạo báo cáo hơi nước