Thiết bị hiệu chuẩn Turbo CIMAT

  • Hiệu chuẩn động (rôto đang quay) có dạng hình học thay đổi theo luồng không khí— hiệu chỉnh lưu lượng tối thiểu, trung bình và tối đa
  • Kiểm tra hiệu suất phần máy nén
  • Kiểm tra rò rỉ dầu tăng áp
  • Cân bằng động lõi Turbo

Zalo 0365 305 978