Máy cân bằng động cho rotor điện hoàn toàn tự động

  • Khả năng ứng dụng linh động.
  • Thiết kế tùy chỉnh cho mọi khách hàng,
  • Chế độ hiệu chuẩn 1 lần duy nhất và và hiệu chuẩn cho rotor cụ thể làm tiêu chuẩn,
  • Phần mềm trực quan và dễ vận hành.
  • Chương trình cân bằng động ROTORTEST.
  • Các phương pháp hiệu chỉnh khác nhau được hỗ trợ: phay, khoan, mài, đục lỗ, hàn, thêm trọng lượng cân bằng.
  • Tiêu chuẩn an toàn ISO 21940-23: 2012 (ISO 7475 cũ và DIN 45690).

Zalo 0365 305 978