Dụng cụ kéo bu lông – dòng BTL

[:en]Hydraulic Bolt tensioner is a device that applies a force to create or maintain tension. To achieve an even bolt pre-load on numerous bolts on a flange, Hydraulic Bolt Tensioner is the fastest and most reliable device that can operate on multiple nuts or bolts at the same time. They are a simple and efficient answer to common stud and bolt tightening problems.[:vi]Dụng cụ kéo căng bu lông là thiết bị tạo ra lực để duy trì sự kéo căng trên một bu lông hoặc trên nhiều bu lông nhưng vẫn tạo sự đồng đều về lực xiết hoặc mở[:]

Zalo 0982 464 978