DỊCH VỤ SIÊU ÂM CÔNG NGHIỆP

10,000,000  8,000,000 

Mô tả “Dịch vụ siêu âm công nghiệp”:

º Kiểm tra rò rỉ dầu.

º Kiểm tra cơ khí (vòng bi).

º Kiểm tra điện.

º Kiểm tra bẫy hơi.

º Kiểm tra van..

Zalo 0365 305 978