CHẨN ĐOÁN ĐỘ RUNG – kỹ thuật phân tích phổ tần số – P1

CHẨN ĐOÁN ĐỘ RUNG – kỹ thuật phân tích phổ tần số – P1
5 (100%) 3 votes
Fixturlaser Laser Kit  

CHẨN ĐOÁN ĐỘ RUNG – kỹ thuật phân tích phổ tần số – P1

CHẨN ĐOÁN ĐỘ RUNG – kỹ thuật phân tích phổ tần số – P1.

Có thể nói phân tích tần số chính là công cụ hữu ích nhất để định vị hư hỏng. Đặc biệt là kể tứ khi có sự phát triển của bộ phân tích âm với bộ lọc thông dải. Kỹ thuật phân tích phổ là một trong những kỹ thuật đánh giá tình trạng máy móc:

 1. Kỹ thuật phân tích sóng thời gian.
 2. Kỹ thuật phân tích miền tần số.
 3. Kỹ thuật phân tích quỹ đạo trục.
 4. Kỹ thuật phân tích pha.
 5. Kỹ thuật giải điều chế hay là bao hình.

CHẨN ĐOÁN ĐỘ RUNG – kỹ thuật phân tích sóng và phổ tần số đã mở rộng từ tìm kiếm một tần số hư hỏng đơn lẻ đến việc cộng và trừ tần số. Đây là kết quả cùa các bộ phân tích FFT với khả năng phóng to “ZOOM”. Hơn nữa các bộ thu thập dữ liệu hiện nay còn có khả năng tăng độ phân giải lên rất cao. Kỹ thuật zoom và tăng độ phân giải cho phép chúng ta phân biệt các tần số gần nhau của dải biên (sideband), và thấy sự khách biệt của các tần số trên biểu đồ phổ. Kỹ thuật phân tích phổ tần số bao gồm:

 • Kỹ thuật trích trực tiếp tần số cần theo dõi.
 • Kỹ thuật xem dải biên.
 • Kỹ thuật xem sóng hài.
 • Kỹ thuật xem nhịp.
 • Kỹ thuật Giải điều chế.
 • Kỹ thuật bao hình.

Chi tiết các kỹ thuật:

Kỹ thuật phân tích trực tiếp tần số đơn được tiến hành bằng cách bắt tốc độ hành và các tần số phát sinh từ các chi tiết máy khác. Các tần số này có thể là: tần số ăn khớp răng, tần số trôi cánh, tần số vòng bi, điện. Cũng như, tần số tự nhiên bị kích thích bởi tần số băng hẹp hoặc là một năng lượng ngẫu nhiên nào đó. Tất cả các tần số trên có thể thấy trên biểu đồ phổ.

CHẨN ĐOÁN ĐỘ RUNG - kỹ thuật phân tích phổ tần số - P1

CHẨN ĐOÁN ĐỘ RUNG – kỹ thuật phân tích phổ tần số – P1

Kỹ thuật dải biên. Dải biên được gây ra bởi sự uốn cường độ sóng có tần số thấp của sóng tải. Hiện tượng này thường thể hiện tình trạng xấu của máy móc. Và hiện tượng này thể hiện trực tiếp nguồn của hư hỏng. Dải biên xuất hiện quanh tần số tự nhiên thể hiện các va đập (shock) và sinh ra các xung. Hơn nữa, dải biên có thể đạt được từ việc uốn tần số (điều chế tần số) – do thay đổi tốc độ vận hành hoặc tần số của các lực bên trong hệ thống máy.

CHẨN ĐOÁN ĐỘ RUNG - kỹ thuật phân tích phổ tần số - P1

CHẨN ĐOÁN ĐỘ RUNG – kỹ thuật phân tích phổ tần số – P1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zalo 0365 305 978