“Tính khả dụng và thân thiện với người dùng là tất cả mọi thứ mà chúng tôi đang làm. Fixturlaser đã thiết kế các sản phẩm dễ học và có thể áp dụng nhanh chóng. Bằng cách loại trừ các chức năng không cần thiết, chúng tôi đã bỏ bớt khó khăn cho kỹ sư bảo trì”.

— FIXTURLASER


CÁC SẢN PHẨM CỦA FIXTURLASER

Thiết bị cân tâm trục

FIXTURLASER LASER KIT

Thiết bị cân tâm trục tích hợp điện thoại.

máy cân tâm trục fixturlaser eco

FIXTURLASER ECO

Thiết bị cân tâm trục tích hợp màn hình.

FIXTURLASER-EVO

FIXTURLASER EVO

Thiết bị cân tâm trục tích hợp màn hình chạm.


FIXTURLASR NXA PRO

Thiết bị cân tâm trục cao cấp.

FIXTURLASER NXA ULTIMATE

Thiết bị cân tâm trục, cân hình học cao cấp.

FIXTURLASER OFFSET

Thiết bị cân tâm trục tích CARDAN.


FIXTURLASR OL2R

Thiết bị cân tâm trục laser – giãn nở nhiệt.

FIXTURLASER LEVEL

Cảm biến đo độ cao.

FIXTURLASER ROP

Cảm biến kiểm tra hao mòn

Zalo 0909 728 720