Bộ xử lý tín hiệu – Signal Conditioner CTC SC310 Series

– Bộ xử lý tín hiệu – Signal Conditioner CTC SC310 Series

– 1 băng thông độ rung ở ngõ ra

– Tín hiệu ngõ ra 4-20 mA tỷ lệ với nhiệt độ ngõ vào (ngõ vào 0,1-1,7 VDC)

– Tín hiệu điều khiển vận hành ngõ ra có thể cấu hình đầy đủ cho độ rung (0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 VDC hoặc 0-10 VDC)

Zalo 0365 305 978