Tất cả về các khớp nối: Các yếu tố nhỏ nhưng quan trọng trong việc căn chỉnh

Nhận dạng độ lỏng cơ học
Rate this post
Fixturlaser Laser Kit  

Tất cả về các khớp nối: Các yếu tố nhỏ nhưng quan trọng trong việc căn chỉnh

Tất cả về các khớp nối: Các yếu tố nhỏ nhưng quan trọng trong việc căn chỉnh.

Các khớp nối kết nối trục dẫn động với trục dẫn động. Về cơ bản có hai họ khớp nối:

  • Khớp nối cứng
  • Khớp nối mềm

Tất nhiên, có sự khác biệt trong hai loại này.

Khớp nối cứng

Các khớp nối cứng kết nối các trục để hai trục về cơ bản là một khối liên tục. Xin lưu ý rằng việc chạy khớp nối có thể là một vấn đề khi loại khớp nối này được sử dụng, vì vậy hãy đảm bảo kiểm tra nó. Các khớp nối cứng nhắc không chịu được sai lệch thậm chí là nhỏ nhất.

Khớp nối mềm

Các khớp nối mềm cho phép các trục đồng trục vẫn hoạt động tốt, ngay cả khi có sự sai lệch nhỏ. Như tên gọi của chúng cho thấy, chúng dễ tha thứ hơn và hữu ích trên các máy có khả năng thay đổi lớn hơn như tăng trưởng nhiệt và các lực bên ngoài khác.

Ngoài hai loại khớp nối chính này, có bốn điều quan trọng cần nhớ khi nói đến khớp nối:

  • Định cỡ
  • Lắp ráp
  • Căn chỉnh
  • Bảo trì

Hiểu thiết kế khớp nối là rất quan trọng vì điều này có thể giúp bạn chẩn đoán sai lệch khớp nối.

Các khớp nối có vẻ đơn giản, nhưng chúng thực hiện một chức năng quan trọng trong các cơ sở của chúng tôi, đó là lý do tại sao mọi nhân viên bảo trì nên quen thuộc với các kích thước và loại khác nhau cũng như cách chúng có thể ảnh hưởng đến sự liên kết và chương trình bảo trì của bạn nói chung.

Để đọc thêm về các khớp nối, hãy xem blog này từ một trong những chuyên gia đào tạo kỹ thuật của VibrAlign.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zalo 0365 305 978