Tại sao bạn nên luôn ghi lại dữ liệu căn chỉnh?

Tại sao bạn nên luôn ghi lại dữ liệu căn chỉnh ?
Rate this post
Fixturlaser Laser Kit  

Tại sao bạn nên luôn ghi lại dữ liệu căn chỉnh?

Tại sao bạn nên luôn ghi lại dữ liệu căn chỉnh? Việc lập hồ sơ và lưu dữ liệu căn chỉnh là rất quan trọng để có thể đạt được sự căn chỉnh trục có thể lặp lại. Nó cũng giúp bạn duy trì một kế hoạch bảo trì dự đoán hiệu quả sẽ đảm bảo nhà máy của bạn hoạt động trơn tru. 

Khi máy gặp sự cố, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian nếu bạn có thể nhìn lại dữ liệu đã ghi từ những lần căn chỉnh trước đó và có cái nhìn sâu sắc để chẩn đoán và khắc phục sự cố hiện tại.

Việc ghi lại dữ liệu căn chỉnh cũng rất quan trọng khi nhiều người làm việc trên cùng một máy. Ví dụ: nếu máy phát triển sự cố sau khi kỹ thuật viên thực hiện căn chỉnh trên máy hoặc gặp lỗi do một nguyên nhân nào đó không phải là căn chỉnh sai, thì việc lưu lại hồ sơ về chất lượng căn chỉnh sẽ loại trừ việc căn chỉnh sai là nguyên nhân và đảm bảo kỹ thuật viên không bị đổ lỗi cho vấn đề.

Một lý do khác tại sao việc lập hồ sơ dữ liệu căn chỉnh lại quan trọng là vì một số ngành được quản lý yêu cầu tuân thủ các thông số kỹ thuật nhất định và bạn sẽ cần phải có bằng chứng bằng văn bản rằng các thông số kỹ thuật đó đã được đáp ứng.

Vì vậy, những thông tin nào bạn nên ghi lại và lưu?

Dưới đây là một số điều bạn sẽ muốn ghi lại:

  • Thông tin máy – đó là số, cho dù đó là máy quan trọng, v.v.
  • Bảo dưỡng nào, nếu có (bôi trơn, thay thế ổ trục, căn chỉnh, v.v.) đã được thực hiện ở lần kiểm tra cuối cùng
  • Ngày bạn thực hiện bảo trì máy gần đây nhất 
  • Máy có chạy vào thời điểm đó không
  • Bất kỳ vấn đề nào cần được giải quyết trên máy
  • Người đã kiểm tra máy (vì vậy có thể liên hệ với người phù hợp nếu có thắc mắc sau này)

Tiếp theo, bạn nên lưu trữ thông tin mà bạn tài liệu ở đâu?

Tiếp theo, bạn nên lưu trữ thông tin mà bạn tài liệu ở đâu?

Nếu bạn đang sử dụng một trong các công cụ căn chỉnh của Avitek (NXA, EVO, ECO), việc ghi và lưu dữ liệu căn chỉnh rất đơn giản. Sau khi thực hiện căn chỉnh, bạn có tùy chọn lưu dữ liệu và thêm đầu vào mong muốn.

Tuy nhiên, bất kể bạn lưu trữ thông tin mà bạn ghi lại bằng cách nào, điều quan trọng là phải có một hệ thống có tổ chức. Đảm bảo tuân theo một khuôn mẫu nhất quán khi dán nhãn máy móc và quy trình để bạn có thể dễ dàng tìm kiếm chúng sau này.

Mặc dù việc ghi lại dữ liệu căn chỉnh có vẻ tốn thời gian và công sức ở giao diện người dùng, nhưng điều này là cần thiết nếu bạn muốn đạt được và duy trì một kế hoạch bảo trì dự đoán thành công. Thêm vào đó, bạn sẽ cảm ơn bản thân khi ước bạn có thể nhớ những gì bạn đã làm để đưa máy X vào mức dung sai lần trước và bạn đã lưu dữ liệu căn chỉnh để nhìn lại. 

Dưới đây là một số ví dụ về cách bạn có thể dễ dàng lưu dữ liệu căn chỉnh bằng Fixturlaser NXA của chúng tôi:

Tại sao bạn nên luôn ghi lại dữ liệu căn chỉnh ?
Tại sao bạn nên luôn ghi lại dữ liệu căn chỉnh ?
Tại sao bạn nên luôn ghi lại dữ liệu căn chỉnh ?
Tại sao bạn nên luôn ghi lại dữ liệu căn chỉnh ?

Các thiết bị cân chỉnh đồng tâm & cân chỉnh hình học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zalo 0365 305 978