Máy phát điện khẩn cấp: Giúp Chương trình có thể duy trì và tiếp tục

Máy phát điện khẩn cấp: Giúp Chương trình có thể duy trì và tiếp tục
Máy phát điện khẩn cấp: Giúp Chương trình có thể duy trì và tiếp tục
5 (100%) 1 vote
Fixturlaser Laser Kit  

Máy phát điện khẩn cấp: Giúp Chương trình có thể duy trì và tiếp tục

Máy phát điện khẩn cấp: Giúp Chương trình có thể duy trì và tiếp tục. Cũng giống như đối với bất kỳ nhà máy nào, điều quan trọng là trung tâm dữ liệu phải duy trì tối thiểu hoặc không làm gián đoạn các quy trình bình thường. Lượng dữ liệu (thường nhạy cảm) được lưu trữ trong các máy chủ của trung tâm dữ liệu khiến các trung tâm dữ liệu bắt buộc phải tiếp tục chạy, bất kể điều kiện nào.

Đây là lý do tại sao máy phát điện dự phòng rất quan trọng. Trong trường hợp mất điện, máy phát điện dự phòng cho phép các máy chủ tiếp tục hoạt động — một điều hoàn toàn cần thiết. Đây cũng là lý do tại sao bài đăng tiếp theo trong loạt bài về bảo trì trung tâm dữ liệu của chúng tôi sẽ dành riêng cho các máy phát điện khẩn cấp.

Sau đây là danh sách các thành phần tiêu chuẩn của hệ thống điện trung tâm dữ liệu:

  • Nguồn điện – nguồn điện chính
  • Máy phát điện khẩn cấp — nguồn điện dự phòng khi nguồn chính gặp sự cố
  • Chuyển thiết bị — định tuyến thiết bị hoặc nguồn điện của máy phát điện khẩn cấp trong toàn bộ cơ sở
  • Công tắc chuyển đổi tự động — định tuyến thiết bị hoặc nguồn điện máy phát khẩn cấp để chuyển đổi
  • Nguồn điện liên tục — bao gồm pin dự phòng, bộ sạc và biến tần

Các thành phần trong trung tâm dữ liệu được chia thành quan trọng và không quan trọng. Các thành phần quan trọng sẽ được ưu tiên trong trường hợp mất điện.

Khi nguồn điện trong trung tâm dữ liệu bị mất, máy phát điện khẩn cấp đóng một vai trò quan trọng:

  • Nguồn điện liên tục (UPS) nhận biết sự mất nguồn điện và có thể cung cấp nguồn điện dự phòng tạm thời
  • Máy phát điện khẩn cấp tự động khởi động
  • Chuyển bánh răng định tuyến sức mạnh cho các thành phần quan trọng và không quan trọng
  • Máy phát điện khẩn cấp đảm nhận các chức năng cấp nguồn của trung tâm dữ liệu bình thường và cần thiết
  • Khi nguồn điện bình thường trở lại, công tắc chuyển tự động chuyển nguồn trở lại bình thường và máy phát điện khẩn cấp ngừng hoạt động

Bạn có thể thấy máy phát điện khẩn cấp đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với cuộc sống của trung tâm dữ liệu, đó là lý do tại sao điều quan trọng là bạn phải hiểu cách chúng hoạt động.

Bài đăng tiếp theo của chúng tôi sẽ đề cập đến tầm quan trọng của kỹ năng đo độ chính xác đối với những người làm việc trong trung tâm dữ liệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zalo 0365 305 978