Mẹo lắp cảm biến đo độ rung

Mẹo lắp cảm biến rung
Mẹo lắp cảm biến đo độ rung
5 (100%) 1 vote
Fixturlaser Laser Kit  

Mẹo lắp cảm biến rung

Bản chất cảm biến đo độ rung là công cụ nhạy cảm. Độ nhạy này bị ảnh hưởng nhiều bởi cách gắn cảm biến. Các cảm biến đo độ rung tiêu chuẩn được gắn theo một số cách dựa trên nhu cầu và ứng dụng. Việc thu thập dữ liệu dựa trên tuyến đường điển hình sẽ được thực hiện bằng một nam châm đất hiếm. Nam châm có thể là loại phẳng hoặc loại hai cực. Điều này cung cấp dữ liệu tốt với việc dễ dàng di chuyển nam châm xung quanh một cách nhanh chóng.

Mẹo lắp cảm biến rung
Mẹo lắp cảm biến rung

Đôi khi một thiết bị bảo vệ hoặc các vật dụng khác sẽ ngăn cản khả năng tiếp cận vị trí tốt nhất của nhà phân tích để thu thập các kết quả đo. Trong trường hợp đó, bạn có thể sử dụng cảm biến độ rung gắn cố định hoặc một đầu dò hoặc “ngòi” để thu thập dữ liệu đó.

Mẹo lắp cảm biến rung

Điều này có thể giúp rõ ràng hơn trong dữ liệu tần số cao xung quanh các hư hỏng vòng bi giai đoạn đầu. Đánh đổi để có sự truy cập có độ chính xác và một số dữ liệu tốt hơn là không có dữ liệu trong hầu hết các trường hợp, vì vậy ” ngòi” có thể hữu ích miễn là bạn nhớ nó có thể ảnh hưởng đến dữ liệu của bạn.

Biểu đồ bên dưới minh họa chất lượng tín hiệu mà mỗi tùy chọn lắp đặt có thể cung cấp. Lưu ý sự khác biệt từ ngòi so với nam châm phẳng.

Mẹo lắp cảm biến rung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zalo 0365 305 978