Khi thực hiện căn chỉnh trục chính xác, bất kể dụng cụ đo nào đang được sử dụng, kích thước vẫn quan trọng. Nhiều máy ghép nối có các vật cản xung quanh khớp nối, chẳng hạn như bộ truyền, đường dầu hoặc đường làm mát, kẹp ống dẫn và nhiều bộ phận khác có thể khiến việc căn chỉnh trục laser chính xác trở nên khó khăn.

Khi thực hiện căn chỉnh trục chính xác, bất kể dụng cụ đo nào đang được sử dụng, kích thước vẫn quan trọng. Nhiều máy ghép nối có các vật cản xung quanh khớp nối, chẳng hạn như bộ truyền, đường dầu hoặc đường làm mát, kẹp ống dẫn và nhiều bộ phận khác có thể khiến việc căn chỉnh trục laser chính xác trở nên khó khăn.

Khi thực hiện căn chỉnh trục chính xác, bất kể dụng cụ đo nào đang được sử dụng, kích thước vẫn quan trọng. Nhiều máy ghép nối có các vật cản xung quanh khớp nối, chẳng hạn như bộ truyền, đường dầu hoặc đường làm mát, kẹp ống dẫn và nhiều bộ phận khác có thể khiến việc căn chỉnh trục laser chính xác trở nên khó khăn.

Rate this post

Khi thực hiện căn chỉnh trục chính xác, bất kể dụng cụ đo nào đang được sử dụng, kích thước vẫn quan trọng. Nhiều máy ghép nối có các vật cản xung quanh khớp nối, chẳng hạn như bộ truyền, đường dầu hoặc đường làm mát, kẹp ống dẫn và nhiều bộ phận khác có thể khiến việc căn chỉnh trục laser chính xác trở nên khó khăn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *