Camera nhiệt – Máy chụp ảnh nhiệt Sonel

Súng đo nhiệt độ hồng ngoại

KT-670

Dải đo: -20°C…800°C, độ phân giải 640 x 480, độ nhạy 30 mK, Lens 24.6° x 18.5°/ 25mm, màn hình cảm ứng LCD 5 “, 1280 x 720, chất lượng cao Xem

KT-650

Dải đo: -20°C…800°C, độ phân giải 640 x 480, độ nhạy 40 mK, Lens 24.6° x 18.5°/ 25mm, màn hình cảm ứng LCD 5 “, 1280 x 720, chất lượng cao Xem

KT-560

Dải đo: -20°C…800°C, độ phân giải 384 x 288, độ nhạy 50 mK, Lens 21.7° x 16.4°/ 25mm, màn hình cảm ứng LCD 5 “, 1280 x 720, chất lượng cao Xem

KT-400

Dải đo: -20°C…650°C, độ phân giải 384 x 288, độ nhạy 45 mK, Lens 28.4°*21.5°/19 mm, màn hình cảm ứng LCD 4 “, chất lượng cao Xem

KT-320

Dải đo: -20°C…350°C, độ phân giải 320 x 240, độ nhạy 60 mK, IFOV 2.33 mrad, Lens 42.5° x 32.5°/ 7mm, màn hình LCD 3.5″ Xem

KT-250

Dải đo: -20°C…350°C, độ phân giải 256 x 192, độ nhạy 60 mK, IFOV 2.36 mrad, Lens 34.5° x 26.5°/ 7mm, màn hình LCD 3.5″ Xem

KT-200

Dải đo: -20°C…650°C, độ phân giải 192 x 144, độ nhạy 50 mK, Lens 37.8° x 28.8°/7 mm, màn hình cảm ứng LCD 4 “, chất lượng cao Xem

KT-165

Dải đo: -20°C…350°C, độ phân giải 160 x 120, độ nhạy 80 mK, IFOV 3.30 mrad, Lens 30.0° x 23.0°/ 5mm , màn hình LCD 3.5″ Xem

KT-128

Dải đo: -20°C…400°C, độ phân giải 120 x 90, độ nhạy 60 mK, IFOV 7.6 mrad, Lens 50° x 38°/ 2.28mm , màn hình LCD 2.4″ Xem

KT-80

Dải đo: -0°C…250°C, độ phân giải 80 x 80, Lens 18.5° x 18.5° / 8 mm , màn hình LCD 3.5″ Xem

DIT-500

D:S 50:1, Dải đo: -50…1600°C, độ phân giải: 0.1°C, độ chính xác: ±(1.0% m.v. + 1°C), bộ nhớ 100, màn hình LCD phân đoạn, đèn nền Xem

DIT-130

D:S 13:1, Dải đo: -32…380°C, độ phân giải: 0.1°C, độ chính xác: ±(1.5% m.v. + 2°C), bộ nhớ 20, màn hình LCD phân đoạn, đèn nền Xem